specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER

Kroppen består av biliontals celler som alla har sina specifika arbetsuppgifter. Att liv över huvudet taget är möjligt förutsätter att dessa celler har en bra syre- och näringsförsörjning så som renas genom avtransport av slaggprodukter. Mycket komplexa processer i kroppen måste hålla sig i en balans för att säkerställa liv och hälsa.

Detta förutsätter ett välfungerande transportsystem, så dessa ämnen når våra celler och avtransporten av cellens avfallsprodukter är säkerställd.

"The rule of the artery is supreme!" A.T.Still, founder of osteopathy

dvs fungerandet av cirkulationen är avgörande för hälsa och läkning!

Vårt kärlsystem (cirkulationssystemet) är kroppens infrastruktur, dvs det ansvarar för transporten av de livsviktiga ämnen.

I mikrocirkulationen - kroppens minsta blodkärl - äger gas och näringsutbytet till och från cellen rum.  

För att kunna vara så frisk som möjligt behöver vi därmed skapa de bästa förutsättningarna för våra mikrokärl så vi skapar förutsättningarna för en optimal självreglering och självläkning.

Visste du att vårt kärlsystem till 74% består av mikrokärl? Kärl som vi inte kan se med blåtta ögat!


En fungerande mikrocirkulation stärker vårt

immunförsvar och förebygger sjukdom!

Vi kan inte bli yngre, men vi kan känna oss yngre!En av de vanligaste orsakerna till sjukdom är en nedsatt mikrocirkulation. Detta orsakas t.ex. av åldrandet, för lite rörelse, stress och sjukdom. Det är av största vikt att stödja kroppens mikrocirkulation för att uppnå hälsa! ... både i förebyggande och behandlande syfte!

Att minska stress, att motionera regelbundet, att äta en hälsosam kost, att hålla en bra balans mellan arbete och fritid, att ibland besöka en osteopat eller TCM-terapeut och att alltid börjar och avsluta dagen med fysikalisk vaskulär terapi BEMER är bara några exempel på hur vi effektivt kan förebygga och motverka sjukdom.

Small blodvessels - big health problems

"Störningar i de små  blodkärlen orsakar sjukdomar såsom högt blodtryck, kardiovaskulär sjukdom, diabetes, hjärtinfarkt, stroke, demens och andra hjärnsjukdomar. Dessutom kan inledande- och kroniska förändringar i blodkärlens väggar och deras strukturer leda till skador på vita substansen i hjärnan och ge kognitiva störningar."                 (American Heart Association nov. 2016)


Vill du veta mer om hur du kan förbättra din mikrocirkulation och därmed öppna nya dörrar till en bättre hälsa? Klicka här