specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER


En holistisk syn på  människan anser vi som grundläggande för att kunna uppnå          För att uppnå hälsa behöver vi stödja naturens självreglerande mekanismer utan de läkning inte vore möjlig.

Att skapa goda förutsättningar för dessa processer i kroppen genom bl.a. förbättra rörelseförmåga, hälsosam kost och evt. kosttillskott, bra cirkulation, frisk luft, träning och mentalt välbefinnande är essentiell för vår hälsa.

Det mest effektiva sättet att närma sig hälsa är att behandla orsak och återställa balansen mellan kroppens olika system. Detta gör vi med hjälp av ett holistiskt perspektiv på kroppen.

HOLISTISK HÄLSA

HÄLSA!