specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER

"To find health should be the object of any practitioner

... anyone can find disease!"

A.T.Still - founder of osteopathy

"Att hitta hälsa borde vara alla

terapeuters uppgift

... vem som helst kan hitta sjukdom!"

A.T.Still - osteopatins grundare