specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER

MORE HEALTH MORE LIFE AB är medlem i Svenska Osteopatförbundet!

Geertje Meijering är diplomerad osteopat, legitimerad barnmorska, diplomerad massör, certifierad NLP practitioner och medical business partner för BEMER-terapi.

Hennes omfattande kunskap om kropp och hälsa är ett resultat av 25 års erfarenhet inom både sjukvård och friskvård, en bred och gedigen utbildning liksom en ständig vidareutbildning.

Osteopatutbildningen har hon genomgfört med 5-års heltidsstudier på Stockholms College of Osteopathic Medicine och studierna avslutades med ett internationellt erkänt examen.

Geertje ingår i BEMER Nordics management. Hon är medical business partner och utbildare för BEMER Nordic.

Anton Appelo är medical business partner och utbildare för BEMER Int. AG. Han ingår i det nederländska BEMER management.

I grunden är han ingenjör för kemisk analys och har sin bakgrund i näringslivet och teknik. Från 2005 har han utbildat sig inom komplementärmedicin och är diplomerad terapeut för TCM Traditionell Kinesisk Medicin och diplomerad Tai Chi instruktör.

Ytterliggare utbildningar till i-Health terapeut och inom terapeutisk mikrobiologi har kompletterad hans omfattande kunskaper om kropp och hälsa. De olika infallsvinklar han har fått under sina utbildningar har gett honom ett holistiskt perspektiv på kropp och hälsa.

Anton Appelo kommer från Nederländerna där han i flera år har varit verksam  i egen praktik för komplementärmedicin.


MORE HEALTH MORE LIFE AB erbjuder

- osteopatbehandlingar

- Ihealth behandlingar

- Bemer behandling, uthyrning och försäljning klicka här

- information för företag om möjligheter till en innovativ företagshälsa

- regelbundna presentationer om BEMER terapi.

- klangmassage

Att hitta och behandla orsak till besvär och sjukdom istället för att enbart dämpa symptom är grundfilosofin till alla behandlingar på vår klinik!

Geertje Meijering och Anton Appelo

driver

MORE HEALTH MORE LIFE AB

GEERTJE MEIJERING

ANTON APPELO