specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER

i-Health är en utrustning baserad på den traditionell kinesiska medicinen TCM. Med utrustningen kan man både mäta och behandla.

i-Health

A High Tech Accupuncture!

Med i-Health kan vi mäta energinivåerna i meridianerna, dvs analysera patientens energistatus.

Mätningar man gör med i-Health är, till skillnad från många andra mätinstrument, reproducerbara.

Kort fattat kan man beskriva i-Health som

"High Tech Accupuncture".

Vad kan man behandla med TCM / i-Health?


Behandlingen kan hjälpa vid akuta, kroniska och långvariga besvär.

Några exempel på behandlingsbara symptom är:

- allergier

- låg energi

- ärrvävnad

- borrelia

- tarmdysfunktioner som t.ex. IBS

... i stort sett allt där man behöver återställa balansen i kroppen.

Hur går behandlingen till?

Först genomförs mätningar av energienivåerna i meridiansystemet.  

i-Health erbjuder ett flertal behandlingsmöjligheter för att återställa energibalansen, allt från ljus, magnetfält, likström, meridiankomplex, homeopatiska droppar eller globuli.

i-Health är en frekvensmedicin som baseras på den traditionell kinesiska medicinen TCM.

i-Health verkar i princip som                    

Akkupunktur

och

Homeopati