specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER

Historik

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still (1828-1917). Still hade studerat bland annat filosofi och anatomi. Han praktiserade som läkare i Kansas och tjänstgjorde under inbördeskriget för nordstaterna mot sydstaterna. Efter att tre av hans barn hade dött i en epidemisk hjärnhinneinflammation trots att han och flera av hans kollegor hade försökt att rädda deras liv, så började Still söka andra alternativ än den ortodoxa medicinen.Filosofi

Inom osteopatin ser man alltid till helheten och tar hänsyn till att

alla system i kroppen påverkar varandra.

Osteopaten anser att sjukdomar är uttryck av störd kroppsfunktion, mekaniskt, fysiologiskt och/eller psykologiskt, vilket då hindrar kroppens egna hälsobringande processer att upprätthålla hälsa och kroppsfunktion.

En                 letar orsaken till vad som hindrar kroppen från att läka sig själv

och sedan stimulerar kroppens egen självreglerande förmåga att läka.

Osteopatins fyra principer

Osteopatisk medicin bygger på en filosofi om upprätthållande av hälsa och kan sammanfattas i fyra grundläggande principer:


1. Kroppen är en enhet:

    body, mind, spirit / kropp, sinne och själ

    och alla system påverkar varandra!


2. Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och

    upprätthålla hälsa och vitalitet.


3. Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra.


4. Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa

    principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och

    samspelet mellan struktur och funktion.

    Därmed är varje osteopatbehandling en individuellt anpassad

    behandling.

Han genomförde många anatomiska dissektioner och efter ca. 10 år så presenterade han 1874 på Baker University i Kansas det han hade kommit fram till - osteopatins början. Sedan dess har många bidragit till osteopatins utveckling, än idag med hänsyn till den osteopatiska filosofin och dess grundprinciper.

osteopat