specialist för fysikalisk vaskulär terapi BEMER

Osteopati är

en holistisk vetenskap,

en filosofi och

en konst

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som baseras på samma vetenskap som den konventionella skolmedicinen, dvs anatomi, fysiologi och patofysiologi.

Flera av dagens manuella terapier, tex kiropraktik har sin ursprung i osteopatin.

Upplev konsten av

Osteopati